Cijenik škole skijanja za sezonu 2011/12

Individualni tečaj:

Jedna osoba (1 sat) 150,00 kn

svaka sljedeća +50,00

Grupni tečaj (6-10 polaznika, po osobi):


1 dan * 3 sata = 120,00 kn

2 dan * 3 sata = 240,00 kn

3 dan * 3 sata = 360,00 kn

4 dan * 3 sata = 480,00 kn

5 dan * 3 sata = 580,00 kn

6 dan * 3 sata = 700,00 kn

 

Ski klub Mrkopalj

_________________