ime i prezime Kategorija  
slika
suglas. rod.
lječ.
član. sav.
   
10
11
12
1
2
3
       
Leona Popović
                     
Ana Bernobić
                     
Andrej Škerjanc
                     
Sandro Krivačić
                     
Mateo Rački
                     
Matej Dudjak
                     
Marin Komadina
                     
Andrija Kauzlarić
                     
Ivor Majnarić
                     
Carlo Jurišević